تور مجازی بیمارستان حضرت رسول(ص)

rasool تور مجازی بیمارستان حضرت رسول(ص)

انجام پروژه تور مجازی مرکز آموزشی و درمانی حضرت رسول(ص)

 

 شرکت سروش مهر رضوان به سفارش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران اقدام به تهیه تور مجازی مرکز آموزشی و درمانی حضرت رسول(ص) نموده است.

زین پس بازدید کنندگان گرامی می توانند از بخش های مختلف مرکز آموزشی و درمانی حضرت رسول(ص) با استفاده از امکانات بی نظیر این تور مجازی دیدن نمایند.

برای مشاهده بازدید مجازی مرکز آموزشی و درمانی حضرت رسول(ص) کلیک نمایید.