پدرام الوندی ، مدیر واحد هم افزا روزنامه همشهری

واقعیت افزوده سروش مهررضوان یک دنیای جدید را به روی مخاطبان روزنامه گشود. پلی میان کاغذ و چندرسانه‌ای. تجربه‌ای ناب و خاص که همشهری به عنوان اولین روزنامه در ایران برای مخاطبانش به ارمغان آورد