موبایل کاتالوگ شرکت پرشیا خودرو BMW

bmw%201 موبایل کاتالوگ شرکت پرشیا خودرو BMW

موبایل کاتالوگ واقعیت افزوده محصولات شرکت پرشیا خودرو BMW

bmw%202 موبایل کاتالوگ شرکت پرشیا خودرو BMW

موبایل کاتالوگ واقعیت افزوده محصولات شرکت پرشیا خودرو BMW

اپلیکیشن شرکت پرشیا خودرو شامل امکانات زیر می باشد.

در بردارنده تمامی سری های خودرو موجود در ایران

لیست کامل مشخصات و امکانات فنی هر خودرو

گالری تصاویر فضای بیرونی و داخلی هر خودرو

نمونه تیزر تبلیغاتی هر خودرو

فرم عضویت در باشگاه مشتریان پرشیا خودرو

BMW عضویت دارندگان خودرو های

BMW نظر سنجی مدل های محبوب

نظر سنحی پرداخت شرایطی خودرو ها

نمایش تیزر تبلیغاتی هر خودرو با تکنولوژی واقعیت افزوده

بررسی فنی شامل: وزن و ابعاد،مصرف سوخت،عملکرد موتور،مشخصات چرخ ها،امکانات ایمنی و امکانات رفاهی

 

bmw%204 موبایل کاتالوگ شرکت پرشیا خودرو BMW

bmw%203 موبایل کاتالوگ شرکت پرشیا خودرو BMW

bmw%207 موبایل کاتالوگ شرکت پرشیا خودرو BMW

bmw%205 موبایل کاتالوگ شرکت پرشیا خودرو BMW