واقعیت افزوده رصد خانه شهری برج میلاد

rasad01 واقعیت افزوده رصد خانه شهری برج میلاد

ایجاد سامانه واقعیت افزوده رصدخانه شهری تهران به سفارش سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

رصدخانه شهری تهران محلی برای رصد آمار و اطلاعات، شاخص‌ها و بررسی و تحلیل تغییرات و موجودیت های شهر تهران است که امکان مشاهده آنها در کنار یکدیگر را برای مدیریت بهتر شهر در اختیار تصمیم گیران قرار میدهد. شاخص هایی مانند کیفیت زندگی شهروندان، زیرساخت‌های شهری، اثرات تصمیم‌های مدیریتی بر پیکره شهر، وضعیت ساخت و ساز ، کیفیت سازه‌ای، وضعیت حمل و نقل. پس می‌توان گفت رصدخانه شهری نه به آسمان، بلکه به تهران و تمامی مؤلفه‌هایی که در این شهر موجود است، می‌نگرد.

شرکت سروش مهر رضوان مفتخر است با تکیه بر دانش فنی متخصصین خود و همچنین تجارب ساخت گونه های مختلف سامانه واقعیت افزوده اقدام به ایجاد این سامانه برای رصدخانه شهری تهران نماید.

1 واقعیت افزوده رصد خانه شهری برج میلاد

rasad05 واقعیت افزوده رصد خانه شهری برج میلاد

rasad02 واقعیت افزوده رصد خانه شهری برج میلاد

2 واقعیت افزوده رصد خانه شهری برج میلاد

3 واقعیت افزوده رصد خانه شهری برج میلاد

rasad03 واقعیت افزوده رصد خانه شهری برج میلاد

rasad04 واقعیت افزوده رصد خانه شهری برج میلاد 

 

rasad00 واقعیت افزوده رصد خانه شهری برج میلاد

اجرای واقعیت افزوده رصد خانه شهری برج میلاد به سفارس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

توسط شرکت سروش مهر رضوان